< Powrót

Diagnozowanie dziecka z problemami w nauce i zachowaniu.

Opis

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników diagnozowania problemów w nauce i zachowaniu.

Zakres treści

Rozpoznawanie objawów, możliwe źródła problemów. Ćwiczenie interwencji.

Adresaci

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy

 Czas trwania: 8h
Koszt:
150 zł
Osoba prowadząca: Pedagog, psycholog
ZAPISZ SIĘ