< Powrót

Metoda Talk Tools w terapii logopedycznej – NOWOŚĆ

Opis:

 

Celem kursu jest zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych oraz nauczyć ich technik diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto przedstawiony zostanie zintegrowany program interwencji logopedycznej.

 

Adresaci:

 

Logopedzi, terapeuci.

 

Zakres treści:

 

Identyfikacja grupy pacjentów. Teorie terapii ustno-motorycznej. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy. Przetrwała aktywność ustna (nawyki). Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jak karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: "to nie gwizdek tylko następstwo ruchu". Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy). Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych. Ćwiczenia żuchwy - stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy - ćwiczenia na wargi i język. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.Czas trwania: 8h
Koszt:
250 zł
Osoba prowadząca: Logopeda – specjalizacja talk-tools.
ZAPISZ SIĘ