< Powrót

Budowanie relacji z rodzicami.

Opis:

 

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby budowania i utrzymywania pozytywnych relacji z rodzicami uczniów.

 

Adresaci:

 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

Zakres treści:

 

Ważne aspekty relacji z rodzicem. Działania wspierające budowanie pozytywnych stosunków nauczyciel-rodzic. Korzyści i zagrożenia wynikające z wchodzenia w relacje z rodzicami. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych. Praktyczne przykłady i ćwiczenia.Czas trwania: 6h
Koszt:
160 zł
Osoba prowadząca: Ekspert w dziedzinie mediatorów szkolnych i opiekunów szkolnych mediacji rówieśniczych
ZAPISZ SIĘ