< Powrót

Znaczenie usprawniania małej motoryki w rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Opis:

 

Celem jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem motoryki ręki dla rozwoju dziecka i zaprezentowanie warsztatu pracy.

 

Adresaci:

 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

Zakres treści:

 

Rola rąk w rozwoju dziecka. Konkretne propozycje ćwiczeń, zabaw, zestawów do pracy.Czas trwania: 5h
Koszt:
130 zł
Osoba prowadząca: Logopeda, pedagog
ZAPISZ SIĘ