< Powrót

Emisja i higiena głosu nie tylko dla nauczycieli

Opis:

 

Uczestnicy nauczą się prawidłowej i bezpiecznej techniki używania głosu w sytuacjach zawodowych.

 

Adresaci:

 

Nauczyciele, terapeuci, aktorzy, osoby zawodowo pracujące głosem. Osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym z powodu chorób krtani.

 

Zakres treści:

 

Ćwiczenia usprawniające prace narządów artykulacyjnych, funkcjonowanie aparatu oddechowego i słuchowego (ćw. słuchu fonematycznego i fonetycznego), ćwiczenia oddechowo-fonacyjno-emisyjne. Zabawy z wykorzystaniem intencjonalnie wybranego materiału ułatwiającego uzyskanie wzorcowych realizacji fonetycznych. Właściwe gospodarowanie zgromadzonym powietrzem (praca przepony).Czas trwania: 10h
Koszt:
210 zł
Osoba prowadząca: Logopeda – specjalista w dziedzinie emisji głosu
ZAPISZ SIĘ