< Powrót

Kurs języka polskiego - poziom podstawowy

Na tym kursie uczestnik nauczy się rozumieć i stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Będzie potrafił porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych i prowadzić proste rozmowy na tematy związane z rodziną, pochodzeniem, miejscem zamieszkania, pracą, zakupami, otoczeniem czy podstawowymi potrzebami.

 

Adresaci

 

Osoby pochodzące spoza Polski, niemówiące lub słabo mówiące po polsku, repatrianci, Polacy powracający z długiego pobytu za granicą.Czas trwania: 130h
Koszt:
1300 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ