O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym z siedzibą w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 3a. Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Praktis w Słupsku w zakresie terapeutycznym oraz szkoleniowym, a także z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych. Ośrodek został wpisany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00207/2017.

 

Ośrodek działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek nauczycieli prowadzonej przez Województwo Pomorskie oraz na podstawie:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 poz.1591).

 

Naszym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli, doradców zawodowych i terapeutów (m.in. pedagogów, psychologów, logopedów, psychoterapeutów).