< Powrót

EWA TROĆ 

 

Jest psychologiem społecznym i sądowym, terapeutą uzależnień, logopedą, mediatorem, doradcą zawodowym w zakresie doboru szkoły i zawodu, biegłym sądowym w zakresie uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia w specjaności psychologia społeczna, a także Studium Pomocy Psychologicznej; posiada certyfikat ukończenia szkolenia "ABC ADHD - diagnoza i psychoedukacja".

 

Szkolenia/kursy

Seksualność młodzieży,

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,

Studium pomocy psychologicznej,

Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji, praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych,

Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży,

Szkolenie Pełnomocników oraz członków i kandydatów do Komisji PiRPA,

Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,

Zapobieganie występowaniu u uczniów negatywnych skutków emigracji,

Programy profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy, przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz metodologia tworzenia programów działań profilaktycznych,

Kurs dla członków zespołów interdyscyplinarnych.