< Powrót

KRZYSZTOF BŁAŻEJÓW

 

Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie fizyczne.

Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej.