< Powrót

GRAŻYNA DIAK

 

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku filologia polska, studium nauczycielskie - nauczanie początkowe.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie Jest wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy;

Uczestniczyła w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania, organizowanym przez OKE, otrzymała decyzję o wpisaniu do ewidencji egzaminatorów OKE w Poznaniu. 

Nauczyciel dyplomowany pracujący w zawodzie od 33 lat