< Powrót

TOMASZ FURMANEK

 

dr inż. agronomii, specjalność fizjologia roślin, nauczyciel biologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, nauczyciel akademicki od 23 lat, promotor prac licencjackich i magisterskich, prowadzone zajęcia akademickie z genetyki, biochemii, fizjologii roślin, biotechnologii, kultur in vitro, współpraca z Katedrą Biotechnologii UG.