< Powrót

JACEK OZIMEK

 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiegi i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, specjalista psychologii pozytywnej, socjoterapii, zarządzania oświatą, konsultant psychoterapii pozytywnej.

(certyfikat Europejskiego i Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden - World Association for Positiv Psyhotherapy Wiesbaden), ukończone szkolenia specjalistyczne w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Sopocie, ukończone szkolenie w zakresie tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Twórca metody terapii dzieci o zaburzonej umiejętności czytania „Metoda 3-Struktur”, założyciel i do roku 2013 przewodniczący Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 90 w Starogardzie Gdańskim. Współzałożyciel Młodzieżowego Klubu „jedynka” w Starogardzie Gdańskim. Przewodniczący Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, jest członkiem Stowarzyszenia „Dzieci Kociewia” i „Wspólnota Polska”. Wykładowca w South Baltic Academy of Independent Theatre w Sopocie. Opracował i realizuje projekt edukacyjny „Przestrzenie Edukacji”, opracował i zrealizował projekt szkoleniowy dla nauczycieli „Wobec Dysleksji”. Specjalista pracy nad głosem, badacz technik głosowych, uczestnik i wykładowca podczas ogólnopolskich i międzynarodowych staży artystycznych i rozwojowych. Realizował warsztat mistrzowski: „Poprzez głos do samego siebie” podczas ogólnopolskich warsztatów rozwojowych.