Współpraca

 

                                                                                                                                     

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr PROFESJA współpracuje z

- Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną - więcej informacji o uczelni tutaj.

- Ateneum - Szkołą Wyższą w Gdańsku - więcej informacji o uczelni tutaj.

 

ODK Profesja będąc ośrodkiem zamiejscowym, oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych.