Rekrutacja

Rukrutacja na studia podyplomowe

 

Ośrodek współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną oraz Ateneum - Wyższą Szkołą w Gdańsku.

Zapisy na studia podyplomowe odbywają się w systemie ciągłym – kierunki zostaną uruchomione w momencie zebrania odpowiedniej liczby osób.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz - w przypadku uruchomienia kierunku - uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 130 zł.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia: GWSH (pobierz), ATENEUM (pobierz),

  • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kserokopii, oryginał do wglądu celem poświadczenia),

  • jedna fotografia − format legitymacyjny,

  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu celem poświadczenia)

  • krótkie CV.

Dokumenty można składać w sekretariacie Ośrodka przy ul. Starzyńskiego 3a w Słupsku.

 

Wszelkich płatności należy dokonać przelewem na:

 

ODK Profesja
ul. Starzyńskiego 3a

76-200 Słupsk

nr konta 33160014621831866940000001

 

W przypadku nieuruchomienia kierunku zapisany uczestnik otrzyma zwrot dokonanych wpłat.

Rekrutacja na kurs

 

Zapisy odbywają się w systemie ciągłym – kursy zostaną uruchomione w momencie zebrania odpowiedniej liczby osób.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić wniosek (pobierz), a następnie złożyć go w sekretariacie Ośrodka przy ul. Starzyńskiego 3a w Słupsku, bądź przesłać w formie skanu na adres biuro@profesja.slupsk.pl

Wymagana jest płatność z góry, tzn. najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

W przypadku nieuruchomienia kursu zapisany uczestnik otrzyma zwrot dokonanych wpłat.