< Powrót

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Cel i zadania:

Studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej przygotowują studentów do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.
 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Są to studia kwalifikacyjne, których ukończenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) oraz Rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 17 listopada 2010 r., daje nauczycielom z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.Czas trwania: trzy semestry
Koszt:
3000 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ