< Powrót

Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cel i zadania:

Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce oraz koncepcjach w edukacji i terapii dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby takiego dziecka i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi autystycznymi w przedszkolu oraz szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej zarówno w placówkach specjalnych, jak i ogólnych z grupami/klasami integracyjnymi. Absolwenci są też przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 

Adresaci studiów:

Uczestnikami studiów mogą być czynni nauczyciele przedszkolni i szkolni posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia są w szczególności przeznaczone dla poszukujących nowych kwalifikacji nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi. Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
2950 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ