< Powrót

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla czynnych nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe (uprawnienia pedagogiczne)

Cel i zadania:

Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce oraz koncepcjach w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby edukacyjne i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi w przedszkolu oraz szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Absolwenci są też przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu od dnia 1 września 2017 roku elementów gry w szachy do edukacji wczesnoszkolnej. Ma to na celu nie tyle nauczenie dzieci zasad tej gry, co wykorzystanie jej do wszechstronnego ich rozwoju. Ogólnopolski projekt „Edukacja przez szachy w szkole” rozpoczął już w 2013 roku, po tym, gdy Parlament Europejski zalecił wprowadzenie gry w szachy jako najbardziej pożądany kierunek rozwoju edukacji. Poszerzony zakres kształcenia podyplomowego przygotuje słuchacza także do prowadzenia takich zajęć.
 

Adresaci studiów:

Uczestnikami studiów mogą być czynni nauczyciele posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia są w szczególności przeznaczone dla poszukujących nowych kwalifikacji nauczycieli likwidowanych (przekształcanych w szkoły podstawowe) gimnazjów.
 Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
2950 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ