< Powrót

Logopedia ogólna z logopedią szkolną

Możliwa płatność w 10 ratach.

 

Cel i zadania:

Celem studiów podyplomowych z Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy ogólnego oraz nauczyciela-logopedy szkolnego, a także stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w gabinetach logopedy. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi. Celem studiów jest ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy, a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy.
 

Adresaci studiów:

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych, jak i nauk medycznych i nauk o zdrowiu, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz nauczyciele będący już logopedami szkolnymi, a chcący uzyskać kwalifikacje logopedy ogólnego. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z logopedią, wymagany będzie egzamin sprawdzający wymowę.Czas trwania: 615 h
Koszt:
4700 zł
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ