< Powrót

Neurologopedia

Cel i zadania:

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności przygotowujące logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy. Neurologopeda legitymować się będzie uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów o przypadki zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

 

Adresaci studiów:

Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie logopedzi, tzn. osoby, które ukończyły studia logopedyczne bądź czterosemestralne podyplomowe studia logopedyczne.Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
3400 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ