< Powrót

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cel i zadania:

Celem studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
 

Adresaci studiów:

Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a chcących prowadzić edukację i rehabilitację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak również do osób pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów mogą być także nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
3400 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ