< Powrót

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Cel i zadania:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z dziedziny działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie słuchacza w wiedzę z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w placówce oświatowej, organizacji działań pomocowych w ramach systemu opieki oraz wsparcia społecznego jednostkom i grupom (rodzinom) w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Słuchacz uzyska umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym, nabędzie praktyczne umiejętności projektowania i animacji działań opiekuńczo-wychowawczych w różnych środowiskach, realizacji programów pomocowych oferowanych przez instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe, poszerzy swoje kompetencje społeczne w obszarach komunikacji interpersonalnej.
 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz w zakładach pracy, służbie zdrowia, szkołach (pogotowia pedagogiczne), sądownictwie, domach pomocy społecznej w charakterze wychowawcy, pedagoga, opiekuna, czy doradcy.
 

Uwaga: w niektórych wyżej wymienionych miejscach pracy wymagane jest dodatkowo przygotowanie pedagogiczne.Czas trwania: trzy semestry
Koszt:
3200 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ