< Powrót

Pedagogika specjalna

Jedyny taki kierunek w Słupsku. Zapraszamy do zapisów!

Planowane rozpoczęcie w październiku 2018.

 

Cel i zadania:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (m.in. oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 

Adresaci studiów:

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. Studia przygotowują do pracy pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (wszystkich szczebli): ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych. Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

 Czas trwania: dwa semestry - 390 h
Koszt:
3500 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ