< Powrót

Surdopedagogika i Tyflopedagogika – nowy poszerzony zakres kształcenia

Cel i zadania:

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki potrafi zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające oraz ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu), potrafi prowadzić edukację i rehabilitację osób z dysfunkcjami rozwojowymi, komunikować się z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi, umie projektować i realizować programy rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrożyć różnorodne metody pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi. Nowością jest kurs alfabetu Braille'a stanowiący integralną część studiów podyplomowych.
 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich typów i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku i słuchu różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.Czas trwania: trzy semestry
Koszt:
3500 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ