< Powrót

Wychowanie do życia w rodzinie

Cel i zadania:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w nauczaniu szkolnym. Specyfika przedmiotu zakłada korelację treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności metodycznych, m.in. prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi.

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Wychowanie do życia w rodzinie przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.Zarys programu studiów:

1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie, w tym zagadnienia etyczne, socjologiczne i prawne

2. Zagadnienie biomedyczne

3. Zagadnienia seksuologiczne

4. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne

5. Metodyka i dydaktyka przedmiotu

 

Czas trwania: trzy semestry
Koszt:
2500 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ