< Powrót

Zarządzanie oświatą

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry 

 

Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
2700 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ