< Powrót

Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

Cel i zadania:

Celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, osób które dążą do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania w oświacie oraz wszystkich zainteresowanych z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).Czas trwania: dwa semestry
Koszt:
2100 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ