< Powrót

Bibliotekoznawstwo w oświacie

Cel i zadania:

Program studiów zawiera treści z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, literatury dla dzieci i młodzieży, czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz informacji naukowej. Program przewiduje także praktyczne zajęcia w bibliotece szkolnej lub innej placówce oświatowej.


 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych, ubiegających się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.Zarys programu studiów:

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo

2. Praca bibliotek szkolnych i kontekst czytelniczy

3. Literatura dla dzieci i młodzieży

4. Informacja naukowa

5. Technika pracy umysłowej

6. Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym lub niepełnosprawnym

Czas trwania: trzy semestry
Koszt:
3150 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ