< Powrót

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - W grudniu ruszamy z kolejną edycją. 

Cel i zadania:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością’ a posiadającymi ukończony jeden z poniższych kierunków studiów:

studia magisterskie na kierunku psychologia,

studia wyższe na kierunku pedagogika,

studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna,

studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej,

lub posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.Czas trwania: 360 godzin
Koszt:
2050 zł
(płatność w całości lub w 5 ratach)
Osoba prowadząca:
ZAPISZ SIĘ